Snelloket Kampen

Snelloket culturele initiatieven in coronatijd

Iedereen met een creatief idee kon budget aanvragen voor een cultureel initiatief dat inhaakt op de actualiteit van de coronacrisis. 

Het snelloket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Kampen, de Beeldende Kunstcommissie, Quintus, Stedelijk Museum Kampen en de Stadsgehoorzaal.
De culturele sector heeft het zwaar te verduren als gevolg van de coronacrisis. Juist kunst en cultuur kunnen verbinding en troost bieden in deze moeilijke tijden.

Met deze laagdrempelige regeling bieden we creatievelingen de gelegenheid om met mooie initiatieven te komen waar alle inwoners van de gemeente Kampen van kunnen genieten .

Wat zijn de spelregels? 

Waarvoor kun je een budget krijgen?
Je kunt een budget krijgen voor een kunstproject dat:
inhaakt op de actualiteit van de coronacrisis, inhoudelijk of door de manier van presenteren betrekking heeft op de beeldende kunst, muziek, theater, literatuur of dans, enz.
verbinding, troost of verbeelding biedt
ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Kampen.
Het initiatief of de activiteit moet uitgevoerd worden of starten in 2020.

Wie kan een budget krijgen?
Je kunt een budget krijgen als je inwoner bent van de gemeente Kampen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je ouders.
Je kunt een budget krijgen als jouw organisatie is gevestigd in de gemeente Kampen.
Culturele instellingen die een jaarlijkse subsidie ontvangen van de gemeente Kampen en waar prestatieafspraken mee zijn, vallen buiten deze regeling.

Wie beoordeelt de aanvraag?
Jouw aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van culturele organisaties. Zij geven een advies aan het college. Het college volgt in principe dat advies, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Hoeveel budget kun je krijgen?
Je kunt een budget aanvragen van € 200 tot € 3.000 per initiatief of activiteit. Je kunt maximaal 1 aanvraag indienen.

Hoe wordt het budget verdeeld?
Er is een maximaal bedrag dat verdeeld kan worden, namelijk € 41.075.

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van het aanvraagformulier. Een formulier telt pas mee als dit volledig is ingevuld.

Hoe weet je of je een budget krijgt?
Als je een budget krijgt, dan ontvang je het bedrag binnen tien werkdagen op het rekeningnummer dat je op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Dit is een voorschot. Ook krijg je een toekenningsbrief.

Als jouw aanvraag wordt afgewezen, laten we dat zo snel mogelijk weten in een brief.

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief