Huisregels

 • De huurder is verplicht de lopende/normale schoonmaakwerkzaamheden (o.a. afwas, vegen, toilet, trappenhuis  etc.) zelf te doen. Overleg dit samen met andere huurders in het gebouw, maak een lijst. Afval zelf meenemen en afvoeren.
 • Huurder dient zelfstandig inboedel brand-  en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • De huurder verplicht zich verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.
  In elk atelier dient een functionerende rookmelder en een brandblusser aanwezig te zijn.
 • De huurder mag niet zonder toestemming van de verhuurder veranderingen in de gehuurde ruimte aanbrengen.
 • Het gehuurde moet aan het einde van de overeenkomst opgeleverd worden in dezelfde staat als die waarin het gehuurde is ontvangen.
  Mocht er iets beschadigen of breken, dan is huurder hier aansprakelijk voor en dient voor vervanging of vergoeding te zorgen (huurder geeft het wel door aan de verhuurder).
 • Huurder heeft niet het recht om het gehuurde onder of door te verhuren, onderdak te verlenen of van ruimte te wisselen zonder toestemming van de verhuurder.
 • De huur dient strikt op de vervaldag te worden voldaan. Bij te late betaling (zonder opgaaf van goede reden) wordt tien procent per maand extra berekend. Bij uitblijven van betaling, betalingsachterstand zonder opgaaf van redenen en/of uitblijven van overeengekomen termijn betalingen. Zijn we genoodzaakt stappen te ondernemen richting een incassobureau waarvan alle kosten op de huurder verhaald worden.
 • Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan.  
 • Buiten de gehuurde ruimte is het geen opslag, houdt gezamenlijke ruimtes leeg en netjes.
 • Bij aanwezigheid van een gezamenlijke expositieruimte/ workshopruimte deze in overleg met andere huurders gebruiken.
 • Bij verlies van sleutels wordt altijd 20 euro in rekening gebracht.
 • Huur je voor een inclusief prijs? Houd dan de energiekosten zo laag mogelijk. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde en milieubewuste manier te werken.
 • Als er internet aanwezig is, overbelast het netwerk niet door zeer zware bestanden te downloaden. Het is geen bedrijfsinternet.
 • Het is niet toegestaan huisdieren in de gehuurde ruimte te huisvesten.
 • Als huurder gedurende de huurperiode vragen of opmerkingen heeft, stel deze dan per mail; info@dekunstbrug.nl.

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Meer informatie

Stel een vraag