Hartelijke Hanzestad Kampen Koop Kunst en Kerk Route 2020

Hartelijke Hanzestad Kampen Koop Kunst en Kerk route

het ondenkbare, maakbaar!

Kunst en cultuur als fundament en niet als ornament, in onze toekomstbestendige samenleving¨ Ramsey Nasr

Open atelier route en Kunstmarkt zijn in verband de Corona afgelast. Onverminderd werken we
momenteel hard door aan één culturele broedplaats. Een plek waar de 'kunstmakers en denkers'
elkaar ontmoeten, maar waar ook andere belangstellenden welkom zijn. Onze pilot aan de IJsselkade is daarvan het eerste resultaat waar we met ze alle trots op zijn. In een samen- en wisselwerking met de omgeving levert dit een bijdrage aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van Hanzestad Kampen. Voortkomend uit dit initiatief hebben wij, de Kunstbrug, een plan gelanceerd om in verband met de beperkende Covid 19 maatregelen, kunst en kunstenaar naar de bezoeker, naar de binnenstad van Kampen te brengen. We willen daarmee tegelijkertijd de Kamper binnenstad, voor zowel ondernemers als bezoekers, nieuwe impulsen geven onder de naam: Hartelijke Hanzestad Kampen Koop, Kunst en Kerkroute, 9 en 10 oktober 2020.

Gemeente Kampen staat positief tegenover ons initiatief en heeft ons een bescheiden subsidie
toegekend waarmee we kunnen starten. Om dit nu en in de toekomst succesvol te maken is een
samenwerking met de Kamper binnenstad ondernemers noodzakelijk. Oud ondernemer Rob Alferink, heeft hierin het voortouw genomen. Met als resultaat dat we de historische Buitenkerk mogen inrichten als de locatie voor de tentoonstelling van de grotere kunstwerken.

Kunstenaars en ondernemers kunnen zich opgeven bij De Kunstbrug, info@dekunstbrug.nl onder vermelding van Kampen Koop, Kunst en Kerkroute.
Of klik op    aanmelden Ondernemers       aanmelden Kunstenaars

Hoe komen we op dit plan.
Open atelierroute is vanwege C-19 niet uitvoerbaar, ateliers zijn (meestal) te klein en bezoekers en kunstenaars komen hierdoor in een ongewenste situatie.
Oplossing: Kunst komt naar de bezoeker toe. Hoe: Door in samenwerking met de binnenstadondernemers, restaurants en galeries en Kamper partners, dit plan gezamenlijk en
duurzaam op te pakken, zodat we het in de toekomst
hopelijk verder kunnen uitbreiden. Het idee is om in de
etalages en/of winkels van de binnenstadondernemers een ruimte te mogen gebruiken waar kunst komt te staan of te hangen.
Plan van aanpak:
Vooraf worden de deelnemende ondernemers geïnformeerd over de deelnemende kunstenaars en vice versa. Hiermee kan de ondernemer zijn/haar voorkeur aangeven welke kunstuiting het beste zou passen. Tevens geeft de ondernemer aan de grote van de ruimte in de etalage en/of de mogelijkheid wordt geboden om werk in de winkel te exposeren. In onderling overleg willen we het aanbod van de ondernemer en de kunstenaar zo goed mogelijk op
elkaar af stemmen

Pr en marketing
Route (voor on- en offline) wordt gemaakt, waar
binnenstadondernemer en kunstenaar op worden vermeld.
De route loopt door de gehele binnenstad tot aan de
Buitenkerk. Pr en marketing doen we in samenwerking met Kamper partners en Toerist Kampen. Website onder de naam www.kampenkoopkunstenkerk.nl met daarin alle deelnemende kunstenaars en de deelnemende binnenstad ondernemers. Lokale pers gaan we zo vroeg mogelijk bij het plan betrekken. We versterken de algehele beleving door tijdens de dagen van expo, vlogs en social media berichten te laten maken voor of door de kunstenaars bij de ondernemers.
Tijdens de Kampen Koop, Kunst en Kerkroute worden bij alle deelnemende ondernemers A4tjes neergelegd met daarop informatie van de desbetreffende kunstenaar.
Nadat we van beide partijen (kunstenaars en ondernemers) de aanmeldingen hebben ontvangen gaan we aan de slag met indelen.
Inschrijven kan tot 26 september

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Meer informatie

Stel een vraag