FAQ

 • Toegankelijkheid van het atelier.
  Je hebt een eigen sleutel van de hoofdingang en van je atelier, dus je kunt er altijd in.
 • Gebruik van het Atelier.
  Het atelier is een werkplek, er mag dus niet geslapen worden.Je kunt je ook niet op het adres inschrijven bij de Gemeente.
 • Aan het verhuurde mag niks veranderd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Stakk.
 • Kosten en termijnen.
  Je krijgt een contract met een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand.
  Contracten gaan altijd de eerste van de maand in.
  Je betaalt een borg van 100 euro bij het aangaan van het contract.
  De huur wordt automatisch afgeschreven per maand.
  Bij achterstallige huur worden extra kosten in rekening gebracht. Zie contract.
 • Atelier delen.
  Huurder mag atelier delen, echter niet zonder toestemming van het Stakk.
  Huurder wordt hoofdhuurder. Onderhuurder moet zich wel inschrijven bij Stakk. Betalingen lopen via de hoofdhuurder. Eenmalige extra kosten i.v.m. administratie € 25,00.
 • Faciliteiten.
  Er is stromend water, soms ook in het atelier zelf. Verstoppingen van riolering ivm lozen van substantie/afval wat het riool niet kan verdragen en verstopping veroorzaakt daarvan de kosten zijn voor de huurder. Indien gezamenlijk gebruik van het water, hou rekening met elkaar.
 • Internet
  Enkele panden zijn voorzien van internet daarvan kan gezamenlijk gebruik van gemaakt worden. Indien er een snelle verbinding gewenst is zal dit zelf geregeld moeten worden. Kosten snel internet is voor eigen rekening.
 • Milieu
  Afvoer van afval, grof, groente, plastic en restafval dient zelf geregeld te worden. Gezamenlijk gebruik van keuken, indien aanwezig in het pand, daarover zijn alle huurders verantwoordelijk. Door middel van rooster opstellen wordt de schoonmaak geregeld.
 • GWL
  Onder GWL wordt verstaan: alle kosten voor nutsbedrijven; gas, water en licht (elektriciteit), Onder Servicekosten wordt verstaan: belastingen ( riool ect ), overhead direct toe te schrijven aan het pand, klein onderhoud, en administratiekosten. Kosten GWL worden per jaar opnieuw bepaald aan de hand van afname en gebruik. Indien verbruik minder is dan betaald zal dit ten goede komen aan de huurder. Indien er meer is verbruikt dan maandelijks betaald vindt  er een narekening plaats voor de openstaande kosten.
 • LOA
  Er wordt elk jaar, conform LOA (Landelijk Overlegorgaan Atelier) een percentage aangaande onzelfstandige woonruimte, verhoging van huur doorgevoerd.
 • Opslagruimte
  Buiten het atelier mag niets opgeslagen worden. Hal en gangen dienen vrijgehouden te worden. Voor een klein tarief is er in sommige panden opslagruimte beschikbaar.
 • Verzekeringen.
  Huurder dient zelfstandig inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • Oplevering
  Bij beëindiging van het contract moet het geheel in goede staat en leeg opgeleverd worden. Mocht dit niet zo zijn, zie dan contract voor de extra kosten.
   

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief